Jotevo

A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány tagjai fontosnak tartjuk, hogy az embertársaink iránti szeretetünk cselekedetekben
is megnyilvánuljon. Jótékonysági alapítványunk (Fundaţia Cultură şi Etică Creştină) az önkéntes adományokra
támaszkodva feladatának tekinti a karitatív célú aktív társadalmi szerepvállalást. Célunk a nehéz anyagi helyzetben levő
embertársaink segítése, élemiszercsomag- és ruha-osztások hajléktalanok és mélyszegénységben élő családok
számára, hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, oktatási és tábori programokba való bevonása, tanfelszerelésekkel való ellátása, a katasztrófa sújtotta területeken élő közösségek támogatása, iskoláik, óvódáik felújítása.

  • Categories
    Creare Site
See Project

Related Posts